امروزه، رایانش ابری و ارائه سرویس های ابری، مدل روبه رشد و محبوب ارائه خدمات نرم افزاری است. درحقیقت رایانش ابری، الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات فناوری اطلاعات است که به نظر می رسد، بسیاری از فرایندهای حوزه فناوری اطلاعات را در کنار بسیاری از فرایندهای کاری و سازمانی دگرگون نموده و حتی می توان گفت که در حال تغییر سبک زندگی انسانهاست. استفاده از فناوری ابری مزایای متعددی دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • افزایش پایداری سرویس
  • افزایش امنیت
  • سهولت دسترسی
  • پاسخگویی سریع تر به نیازهای جدید
  • استفاده بهینه از منابع
  • کاهش هزینه ها
  • عدم وابستگی و محدودیت به تجهیزات

خدمات و توانمندیهای نرم افزار برنامه ریزی و تحلیل مالی Nova نیز به صورت سرویس ابری ارائه می شود. ارائه سرویس ابری با بالاترین استاندارهای جهانی، در کلیه مراحل تحلیل، طراحی و پیاده سازی Nova در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب شرکتها و کسب و کارها، برای اجرای فعالیتهای برنامه ریزی و تحلیل مالی سازمانی خود، دغدغه تهیه سرور، فراهم کردن زیرساختهای نرم افزاری و ارتباطی و نیز راه اندازی و نگهداری نرم افزار را نخواهند داشت. و در عین حال می توانند از سرویس نرم افزاری با کیفیت تر و ارزان تری برای برنامه ریزی و تحلیل مالی بهره مند شوند.

clipart2278606