شرکتهای پیمانکاری، شرکت­هایی هستند که فعالیت­های خود را در قالب قرارداد (یا پیمان یا مقاطعه) با کارفرمایان انجام می­دهند و در ازای ارائه صورت وضعیت کسب درآمد می­نمایند. محصول فعالیت­های پیمانکاری می­تواند اعم از کالا یا خدمات باشد ولی حتماً محصول، براساس قرارداد مشخص با کارفرما تعریف شده و ارائه می­شود. از این شرکت­ها گاه به عنوان شرکت­های پروژه­ای هم نام برده می­شود. زیرا در این شرکت­ها هر پیمان به صورت یک (یا چند) پروژه تعریف می­شود. کلیه تخصیص منابع و مصارف به پروژه­ها منتسب شده و هزینه­ها و درآمدها نیز براساس پیشرفت پروژه شناسایی می­شوند.

از آنجایی که مکانیزم فعالیت و رویه های شناسایی درآمدها و هزینه ها و سایر رویه های مالی شرکتهای پیمانکاری (بر اساس استانداردهای حسابداری مربوطه) تفاوت اساسی با شرکتهای بازرگانی، تولیدی، خرده فروشی و خدماتی دارد، مدل مالی آن نیز کاملاً متفاوت است. لذا نرم افزار نــُــوا نسخه ای خاص برای یک شرکت پیمانکاری متداول فراهم نموده است.

در نظر گرفتن عوامل پیشرفت پیمانها و عوامل هزینه ای و درآمدی پیمان ها (به تفکیک) و نیز جمع بندی عملکرد پیمانها در قالب صورتهای مالی و نسبتهای مالی شرکت پیمانکاری از مهمترین قابلیتهای نسخه پایه پیمانکاری نــُــوا است. علاوه براین، امکان گرفتن انواع گزارشات به صورت جدول های مقایسه ای و نمودارهای تحلیلی در این نرم افزار فراهم شده است.

imageedit_1_5751606427