کارشناسان و مدیران شرکت «سیستمهای مالی نــُــوا» پس از سالها تجربه در فعالیت های حوزه برنامه ریزی و تحلیل مالی و سوابق متعدد اجرایی و مشاوره ای، تجربه تألیف کتب و مقالات، تدریس در دانشگاه های برتر کشور و برگزاری کارگاه های آموزشی سازمانی، طیف کاملی از ابزارهای نرم افزاری و مدلهای کاربردی لازم را برای پیاده سازی و استقرار نظام بودجه ریزی و کنترل فراهم نموده اند.