مدلسازی مالی فرایندی است که طی آن همه یا برخی از جوانب بنگاه به صورت مالی خلاصه­سازی شده و نمایش داده می­شود تا براساس آن محاسبات، تحلیل­ها یا توصیه­هایی انجام شود. مدل مالی ممکن است یک رویداد یا پروژه خاص شرکت را تصویر نماید.

مدل­های مالی انواع مختلفی دارند که موارد ذیل برخی از معروف­ترین آن­ها هستند:

 • مدل مالی صورت­های مالی سه­گانه
 • مدل مالی وجوه نقد تنزیل شده (DCF)
 • مدل مالی بودجه شرکتی
 • مدل مالی بودجه­ریزی سرمایه­ای
 • مدل مالی قیمت­گذاری اوراق بهادار
 • مدل مالی قیمت­گذاری اختیارات معامله

استفاده از مدلسازی مالی در امور مالی شرکت­ها و در حوزه سرمایه­گذاری و بازار سرمایه در سال­های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و بسیاری تصمیمات مالی بنگاه­ها و سرمایه­گذاران براساس نتایج مدل­های مالی گرفته شده است.

مدلسازی مالی برای بودجه­ریزی، سیستمی از معادلات ریاضی، مفروضات، منطق و داده­هایی است که روابط بین متغیرهای عملیاتی و مالی را نشان می­دهد. در مدلسازی بودجه:

 • متغیرهای مالی متعدد از قبیل هزینه­ها، درآمدها، سرمایه گذاری­ها، وجوه نقد و مالیات­ها وجود دارد.
 • کاربر مدل می­تواند مقدار متغیرهای فوق الذکر را تعیین کند یا تغییر دهد.
 • مدل نشان می­دهد که با تغییر هر متغیر ورودی، متغیرهای نهایی و استراتژیک شرکت چه تغییری می­کند و بدین ترتیب می­تواند بر تصمیم­گیری­های مدیران تأثیر بگذارد.

در مدلسازی بودجه روابط میان فعالیت­های عملیاتی، فعالیت­های مالی و سایر عوامل همگی در مدل لحاظ می­شوند به طوری که حاصل مدلسازی، بودجه جامع باشد. یعنی از مدلسازی مالی برای تلخیص همه عوامل تأثیر گذار و استحصال صورت­های مالی بودجه شده (ترازنامه بودجه شده، صورت سود و زیان بودجه شده و صورت گردش وجوه نقد بودجه شده) استفاده می­شود. مدلسازی بودجه­ای که به این طریق انجام می­دهیم، غیر از کاربرد در فرایند بودجه­ریزی، کاربردهای دیگری هم می­تواند داشته باشد:

 • انواع تحلیل­ها و پیش­بینی­های مالی
 • تحلیل مخارج سرمایه­ای
 • برنامه­ریزی مالیاتی
 • تحلیل تأثیر نرخ های­ارز
 • تحلیل و تعیین حقوق و دستمزد پرسنل
 • برنامه­ریزی ظرفیت تولید
 • تحلیل نقطه سربه­سر
 • تأثیر سرمایه­گذاری­های جدید
 • تصمیم­گیری برای خرید یا اجاره دارایی­ها (ساختمان و تجهیزات)
 • ارزیابی عملکرد واحدها
 • تحلیل بازار/محصولات/مشتریان/خطوط کسب­وکار
 • تحلیل ریسک
 • قیمت­گذاری محصولات