شرکتهای تولیدی، شرکت­هایی هستند که مواد و کالاهای اولیه را تأمین نموده و با انجام تغییراتی بر روی آن­ها، محصول خود را در قالب کالایی جدید تولید کرده و به فروش می­رسانند. باید توجه داشته باشیم که نوع فعالیت شرکت­ها، تأثیر قابل ملاحظه­ای بر مدلسازی مالی فعالیتهای شرکت و در ادامه بر نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی مالی و تحلیل مالی آن دارد. گرچه شرکت­ها را نمی­توان به لحاظ نوع فعالیت به تعداد محدودی طبقه، تقسیم­بندی نمود و نیز با توجه به اینکه مدل مالی فعالیتهای شرکتها بسیار متنوع است، با این حال مدل کلی شرکتهای تولیدی را می توان یکی از متداول ترین مدل ها و یک مدل کلی کلاسیک به حساب آورد.

در نسخه پایه تولیدی نرم افزار برنامه ریزی و تحلیل مالی Nova، عوامل عملیاتی مختلفی که در یک شرکت تولیدی متداول کاربرد دارد، در نظر گرفته شده اند و با در نظر گرفتن روابط علّی-معلولی و روابط مالی، می تواند صورتهای مالی و نسبت های مالی شرکت را برآورد نماید. همچنین امکان مقایسه وضعیت عوامل هزینه ای و درآمدی پیش بینی شده در سناریو های مختلف خوشبینانه، بدبینانه و محتمل و مشاهده نتایج نهایی حاصل از هر یک را دارد.

مشاهده انحراف عملکرد (به معنی تفاوت میان نتایج محقق شده با پیش بینی/بودجه) به صورت جداول مقایسه ای و ترسیم انواع نمودارها از دیگر امکانات این نسخه از نرم افزار Nova است.

imageedit_1_9435514856